Xi Toy Story

Introdución a Transmedia Experience

 Isto é sobre contar historias “Os antropólogos cóntannos que contar historias é central na existencia humana. Que é común a toda cultura coñecida. Que envolve un intercambio simbiótico entre o narrador e o interlocutor” Frank Rose en The Art of Inmerssion Deep media, crossmedia, transmedia. Estase nun momento de nacemento tal que nin sequera existe un…

transmedia in heart 3

¿Que é transmedia?

Transmedia. Isto é sobre contar historias “Todo medio comeza có autor dicindo. “Por favor toma isto en serio”. E o que nós estamos facendo é o mesmo. Este é o primeiro dunha longa serie de pasos no nacemento dun novo medio. Isto non son películas na web. Isto non é TV interactiva. Esta é a…

batman de los 60

Why so serious

No ano 2007 centos de persoas recibiron un e-mail de humanresources@whysoserious.com indicando que estaban no “último paso do proceso de selección: Arwoeufgryo”, non sabían que lles acababan de lanzar un reto que podería atrapar as súas vidas nos próximos meses, mais Jordan Weissman o director da empresa 42 Entertainment que lanzou o reto tiña claro…

Ev or the guy who converted

Ev e eU

Ou o home que convirtiu aos espectadores en autores a través da maxia Nacín en Clarks un pobo de 300 habitantes en Nebraska, iso marcou a miña forma de ser provocando un sentimento de empatía extrema cara ás persoas. Dedícome a crear sistemas para teclear e pensar. Nacín en San Ciprián un pobo de 3.000…

The art of inmerssion

The art of immersion

Como la generación digital está reinventanto Hollywood, Madison Avenue y la forma en que contamos historias. Mi nota:          10        10        10 No me gusta poner nota pero me encanta escribir así que: “Increíblemente divertido, de aplicación inmediata, imposible de mejorar. Una lectura obligada para todo el que vive en este mundo que se está metamorfoseando…

Ev or the guy who converted

Ev e eU

Ou o home que convirtiu aos espectadores en autores a través da maxia Nacín en Clarks un pobo de 300 habitantes en Nebraska, iso marcou a miña forma de ser provocando un sentimento de empatía extrema cara ás persoas. Dedícome a crear sistemas para alentar teclear e pensar. Nacín en San Ciprián un pobo de…